Raadsels voor volwassenen

Een uitgebreide selectie van de beste raadsels voor volwassenen, gerangschikt volgens de sterrenquotering. Denk best even na vooraleer je het antwoord geeft bij deze volwassenen raadsels.

Raadsels 61 tot 70 van in totaal 300 raadsels
 

Ik wil niet dood

Een politieagent loopt op straat en hoort in een huis een vrouw roepen: “Jantje, Jantje, ik wil niet dood, schiet niet!” Er volgt een knal. De politieagent aarzelt niet: hij trapt de deur in, rent het huis binnen en ziet daar een vrouw dood op de grond liggen met om haar heen een advocaat, een chirurg en een postbode. De agent loopt direct naar de postbode en zegt: “Ik arresteer jou wegens moord op deze vrouw.”

Hoe weet de politieagent nu dat de postbode de dader is?

Antwoord
Score bezoekers
Average: 5.7 (3 stemmen)
Soort raadsel

Meneer Butjes is enigst kind

Meneer Butjes is enigst kind. Meneer en mevrouw Butjes hebben 3 dochters en voor elke dochter in de familie is er een broer. Uit hoeveel mensen bestaat de familie Butjes?

Antwoord
Score bezoekers
Average: 8 (1 vote)

Allemaal leugenaars

Meneer Jenkins probeert een butler te vinden die hij echt kan vertrouwen. Van de vier kandidaten, James, Hudson, Paul en Steven, weet hij dat er twee eerlijk zijn en de andere twee dwangmatige leugenaars. Kun je uit wat ieder van hen zegt opmaken welke twee leugenaars zijn?

JAMES: “Noch Paul, noch Hudson vertelt de waarheid.”
HUDSON: “Als Steven een leugenaar is, dan is James betrouwbaar.”
PAUL: “Als, en alleen als, James geen eerlijk persoon is, dan heeft ook Steven een nogal losse houding ten opzichte van de waarheid.”
STEVEN: “Wat Paul zei is niet waar.”

Antwoord
Tags
Score bezoekers
Average: 7 (1 vote)
Soort raadsel

Wat een familie

Het is niet eenvoudig om erachter te komen wie wie is als de familie Brewer bij elkaar komt. De broer van Nick's oom Manny heet Mark. De grootouders van Lisa zijn de ouders van Nick. Mark is getrouwd met Lisa's oma. De kinderen van Angela's dochter Sandra heten Lisa en Sasha. Dus wie is Angela’s zwager?

Antwoord
Tags
Score bezoekers
Average: 7 (1 vote)
Soort raadsel

Al die kinderen

Veertien van de kinderen in de klas zijn meisjes. Acht van de kinderen dragen blauwe shirts. Twee van de kinderen zijn geen meisjes en dragen geen blauw shirt. Als vijf van de kinderen meisjes zijn die blauwe shirts dragen, hoeveel kinderen zitten er dan in de klas?

Antwoord
Tags
Score bezoekers
Average: 7.5 (2 stemmen)

Huisnummer met een 9

In een straat staan 100 huizen. De huizen zijn genummerd van 1 tot en met 100. Elk huisnummer komt 1 keer voor in de straat.

Hoeveel negens staan er in totaal in al deze huisnummers?

Antwoord
Score bezoekers
Average: 6.6 (13 stemmen)
Soort raadsel

Wapenkamer

In de wapenkamer staan 600 man te wachten om ten strijde te trekken. Van deze mannen heeft 5% één wapen. Van de overige 95% heeft de helft twee wapens, en de andere helft geen.

Hoeveel wapens bevinden zich in de wapenkamer?

Antwoord
Score bezoekers
Average: 7 (1 vote)
Soort raadsel

Optellen met 5

Welk getal kan je zowel bij 5 optellen als vermenigvuldigen met 5, zodat beide bewerkingen dezelfde uitkomst hebben?

Antwoord
Score bezoekers
Average: 6.2 (11 stemmen)

Letters

Uit hoeveel letters bestaat het juiste antwoord op deze vraag?

Antwoord
Tags
Score bezoekers
Average: 5.5 (6 stemmen)
Soort raadsel

Peuken

Een zwerver rolt 1 sigaret van zes peuken, hoeveel sigaretten rolt hij van 36 peuken?

Antwoord
Score bezoekers
Average: 8.4 (12 stemmen)
Soort raadsel