Wat kan je breken?

Wat kan je breken, zelfs al pak je het nooit op of raak je het nooit aan?

Antwoord
Score bezoekers
Gemiddeld: 4.5 (2 stemmen)
Soort raadsel

5 willekeurige raadsels

Getallenrij

2 9 3 1 8 4 3 6 5 7

Wat is het volgende getal in deze reeks?

Antwoord
Score bezoekers
Gemiddeld: 3.3 (4 stemmen)
Soort raadsel

Ik heb vleugels en heb een staart

Ik heb vleugels en heb een staart. Langs de hemel is waar ik vlieg. Maar ik heb geen ogen, oren of mond en ik ga voortdurend van links naar rechts. Wat ben ik?

Antwoord
Tags
Score bezoekers
Gemiddeld: 5.5 (2 stemmen)
Soort raadsel

Het heeft een been

Het heeft een been, maar het kan niet lopen. Het heeft twee vleugels, maar het kan niet vliegen. Het draagt een bril, maar het kan niet zien. Het heeft haar, maar het kan niet gekamd worden.

Antwoord
Score bezoekers
Gemiddeld: 5.3 (3 stemmen)

Een schip zinkt

Op een mooie zonnige dag lag er een schip in de haven. Plotseling begon het schip te zinken. Er was geen storm en er was niets mis met het schip, maar het zonk vlak voor de ogen van de toeschouwer. Waardoor is het schip gezonken?

Antwoord
Score bezoekers
Gemiddeld: 4.5 (2 stemmen)

Rode mijter

Sinterklaas draagt een rode mijter. Bij welke gelegenheid worden in de katholieke kerk rode mijters gedragen?

Antwoord
Score bezoekers
Gemiddeld: 7 ()
Soort raadsel