Vier kabouters

Vier kabouters staan op een rij naast elkaar. Ze kijken allemaal met hun gezicht dezelfde kant op. Ze dragen ook allemaal een hoedje. Ze hebben echter geen idee welk hoedje ze nou net op hebben. Ze weten echter wel dat er twee groene en ook twee rode hoedjes zijn. De eerste kabouter staat achter een muurtje en kan geen enkele van de andere kabouters zien. De tweede kabouter staat vrij hoog en kan dan ook de hoedjes van de derde en vierde kabouter zien. De derde kabouter ziet enkel de hoed van de vierde kabouter. De vierde kabouter ziet jammer genoeg helemaal geen hoeden. Ga er nu van uit dat de hoeden zo uitgedeeld zijn dat de eerste kabouter een rode hoed heeft, de tweede draagt een groene, de derde een rode en de vierde draagt een groene. Welke kabouter weet dan als eerste welke hoed hij nu zelf op heeft?

 

 

 

Antwoord:

De derde kabouter weet de kleur van zijn hoed omdat hij de groene hoed van kabouter nummer 4 ziet. Als kabouter 3 ook een groene hoed op zou hebben dan weet kabouter 2 zijn kleur, aangezien nr 2 dan 2 groene hoeden ziet. Maar omdat kabouter 2 zijn kleur niet weet, weet nummer 3 wel dat hij een rode op heeft.

Klik om dit raadsel te raten
[Totaal: 1 Gemiddeld: 5]

Een figuur bestaat uit drie cirkels en twee lijnen

Een figuur bestaat uit drie cirkels en twee lijnen. Hoeveel snijpunten kunnen er maximaal zijn?

 

 

 

Antwoord:

Twee cirkels raken elkaar op maximaal twee punten snijden waardoor er zes snijpunten zijn voor de cirkels. De beide rechten hebben ook zes snijpunten met de cirkels en een met elkaar waardoor er maximaal 19 snijpunten zijn.

Klik om dit raadsel te raten
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]

Fruitraden

Op de kermis kan je meedoen aan het spel “Fruitraden”. Op een tafel staan vier afgesloten dozen. In elke doos zit een verschillend stuk fruit, te weten een appel, een peer, een meloen of een mango. De bedoeling van het spel is natuurlijk om te raden in welke doos welk stuk fruit zit. Er zijn 100 deelnemers die allemaal hun uiterste best doen om alle vier de stukken fruit goed te raden. Na afloop blijkt dat 23 mensen geen enkel stuk fruit goed hebben geraden, 58 mensen precies één stuk fruit goed heeft en 14 mensen precies twee stukken fruit goed hebben geraden. Hoeveel mensen hebben precies drie stukken fruit correct geraden? En hoeveel mensen precies vier?

 

 

 

Antwoord:

Exact 3 stukken fruit juist: 0
Exact 4 stukken fruit juist: 5.
Uitleg: Het is niet mogelijk om drie stukken fruit correct te raden: het vierde stuk fruit is dan ook correct! Dus niemand heeft drie stukken fruit correct geraden en 100-58-23-14 = 5 mensen hebben vier stukken fruit correct geraden.

 

Klik om dit raadsel te raten
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]

Flurkske is een vreemde leugenaar

Flurkske is een vreemde leugenaar. Zes dagen van de week liegt hij, maar op die ene andere vaste dag spreekt hij altijd de waarheid. De volgende uitspraken deed hij op drie opeenvolgende dagen:

 

  • Dag 1: “Ik lieg op maandag en dinsdag.”
  • Dag 2: “Vandaag is het donderdag, zaterdag of zondag.”
  • Dag 3: “Ik lieg op woensdag en vrijdag.”

Op welke dag van de week spreekt Flurkske de waarheid?

 

 

Antwoord:

Flurkske spreekt slechts op 1 dag de waarheid. Wanneer de uitspraak op dag 1 onwaar is, betekent dit dus dat hij de waarheid spreekt op maandag of dinsdag. Wanneer de uitspraak op dag 3 onwaar is, betekent dit dat hij de waarheid spreekt op woensdag of vrijdag. Omdat Flurkske op slechts 1 dag de waarheid spreekt, kunnen deze uitspraken niet beide onwaar zijn. Precies één van deze uitspraken moet dus waar zijn, en de uitspraak op dag 2 moet onwaar zijn.

Stel dat de uitspraak op dag 1 waar is. De uitspraak op dag 3 is dan onwaar, waaruit volgt dat Flurkske de waarheid spreekt op woensdag of vrijdag. Dus dag 1 is een woensdag of een vrijdag. Dag 2 is dan dus een donderdag of een zaterdag. Dit zou echter betekenen dat de uitspraak op dag 2 waar is, wat niet kan. Hieruit volgt dat de uitspraak op dag 1 onwaar is.

Dit betekent dat Flurkske de waarheid sprak op dag 3 en dat dit een maandag of dinsdag is. Dag 2 is dus een zondag of een maandag. Omdat de uitspraak op dag 2 onwaar moet zijn, volgt dat dag 2 een maandag is.

Dag 3 is dus een dinsdag. De dag waarop Flurkske de waarheid spreekt is dus dinsdag.

 

Klik om dit raadsel te raten
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]

Een muis zit vast in een boekenkast

Een muis zit vast in een boekenkast. Hij eet zich een rechte weg door een tiendelige encyclopedie die in de boekenkast staat. Elk deel bestaat uit duizend pagina’s. De muis begint aan de voorkant van het eerste deel en eindigt op de achterkant van het laatste deel.

Van hoeveel pagina’s heeft de boekenworm gegeten?

 

 

 

Antwoord:

8000. Een boek in de boekenkast heeft zijn achterzijde aan de linkerkant en zijn voorzijde aan de rechterkant. Dus de muis hoeft niet door het eerste en het laatste boek.

 

Klik om dit raadsel te raten
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]

Een brug oversteken

Vier mensen moeten midden in de nacht een brug oversteken in 17 minuten. De brug kan maximaal 2 mensen houden. Het viertal heeft één zaklamp. Iedereen die over de brug gaat heeft de zaklamp nodig. Tom steekt in 1 minuut over, John steekt in 2 minuten over, Jan steekt in 5 minuten over en Piet steekt in 10 minuten over. Wanneer twee mensen tegelijk oversteken, gaan ze ze snel als de langzaamste persoon.

Hoe kunnen de vier personen in 17 minuten (of minder) oversteken?

 

 

 

Antwoord:

Eerst steken Tom en John over (2 minuten), waarna Tom terug loopt (1 minuut). Dan steken Jan en Piet over (10 minuten) en loopt John terug (2 minuten). Tot slot steken Tom en John weer over (2 minuten). Dus 2+1+10+2+2 = 17 minuten.

Klik om dit raadsel te raten
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]

De eigenaar van een wijngaard is overleden

De eigenaar van een wijngaard is overleden en laat 21 vaten na die zijn 3 zoons moeten verdelen. Van deze 21 vaten zijn er 7 vol met wijn, 7 half vol en 7 leeg. Elke zoon heeft recht op hetzelfde aantal volle vaten, hetzelfde aantal half-volle vaten, en hetzelfde aantal lege vaten. Er is geen handig meetapparatuur aanwezig. Hoe kunnen de vaten en de wijn verdeeld worden?

 

 

 

Antwoord:

Twee halfvolle vaten worden in 1 leeg vat gegoten. Twee halfvolle vaten worden nog eens in 1 leeg vat gegoten. Nu zijn er 9 volle vaten, 3 halfvolle vaten en 9 lege vaten. Elke zoon krijgt 3 volle vaten, 1 half leeg vat en 3 lege vaten.

Klik om dit raadsel te raten
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]

Een fastfood restaurant

Een fastfood restaurant verkoopt kipnuggets in porties van 6, 9 en 20. Het fastfood restaurant verkoopt alleen hele porties kipnuggets.

Wat is de grootste hoeveelheid kipnuggets die je niet kan bestellen bij het fastfood restaurant? (Ofwel, die niet in de kipnuggets porties geserveerd kunnen worden).

 

 

 

Antwoord:

43.

Na 6 kunnen alle getallen die deelbaar zijn door 3 worden besteld (want ze zijn een som van 6-en en 9-s). Na 26 kunnen alle getallen gedeeld worden door 3 én 20 worden afgetrokken Na 46 zijn alle getallen deelbaar door 3 als ze door 20 (2x) zijn afgetrokken. Dus na 46 kan elk getal verdeeld worden over de 3 porties. Dus vanaf 46 afgeteld, is 43 het eerste getal die niet deelbaar is door 6, 9 en 20. Hierdoor is 43 het grootste aantal kipnuggets die niet geleverd kan worden met de drie porties.

 

Klik om dit raadsel te raten
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]